Фака и Папа

Тези два плажа са разположени в западната част на остр