История

Най-старото име на острова, което се споменава в извори